Kukurydza

Strona główna » Produkty » Materiał siewny » Kukurydza

wielkość tekstu:A | A | A

 

Oferta nasion kukurydzy na sezon 2019
Niektóre z odmian będą w ograniczonej ilości (przyjmujemy zapisy)


KADRYL, KOSMO, GLEJT, HUBAL, UŁAN, NIMBA, DUMKA, AMECA, SMOLITOP, TONACJA, LOKATA, KONKURENT, KONESER, JUBILAT, PREZENT, CEDRO, LEGION, WIARUS, BLASK, SKARB, KOSYNIER, SUBITO, SURTERRA, FABELL, NEUTRINO                           

                                             

W celu poznania pełnej oferty lub pytania o konkretną odmianę prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Zapraszamy także do przyjazdu do naszego sklepu firmowego. Pełne dane teleadresowe w zakładce Kontakt.

Charakterystyka niektórych polskich odmian kukurydzy HR SMOLICE i Małopolskiej Hodowli Roślin będących w naszej ofercie:

 

KONKURENT - kukurydza

KONKURENT (FAO 230-240) NOWOŚĆ!

 • odmiana średnio wczesna,
 • zalecana do uprawy z wykorzystaniem na ziarno w I, II i południowej części III rejonu uprawy kukurydzy
 • odmiana wysoko i stabilnie plonująca w latach 2011-2012 (średni plon ziarna 119,3 dt/ha przy plonie wzorca 115,6 dt/ha), także o dobrej odporności na fuzariozę kolb,
 • wysokie, dobrze ulistnione rośliny oraz 50% pokrewieństwa genetycznego do znanej odmiany Opoka wskazują, że Konkurent może być dobrym wyborem także do uprawy z wykorzystaniem na kiszonkę z całych roślin,
 • zalecana obsada roślin do zbioru: na ziarno - 7,5 - 8/m2, na kiszonkę - 9 - 9,5/m2.
ROSOMAK - kukurydza

ROSOMAK (FAO 260-270) NOWOŚĆ!

 • odmian średnio późna,
 • zalecana do uprawy z wykorzystaniem na ziarno w I oraz II rejonie uprawy kukurydzy. W latach 2011-2012 plonowała średnio 123,6 dt/ha przy plonie wzorca 121,3 dt/ha, oraz wykazała się dobrą sztywnością łodyg i tolerancją na fuzariozę kolb,
 • w 2012 roku była badana także w Rumunii i na Ukrainie w warunkach dużego niedoboru opadów deszczu uzyskując jeden z najwyższych plonów ziarna pośród odmian w swojej grupie wczesności. Wskazuje to na jej przystosowanie do uprawy na glebach lżejszych oraz w rejonach o mniejszej ilości opadów atmosferycznych,
 • zalecana obsada roślin do zbioru: 7,5 - 8/m2.
KOSMAL - kukurydza

KOSMAL (FAO 260) NOWOŚĆ!

 • odmiana średnio późna, przeznaczona do uprawy z wykorzystaniem na kiszonkę z całych roślin w I, II i południowej części III rejonu uprawy kukurydzy w Polsce,
 • odmiana gwarantująca bardzo wysoki plon ogólny suchej masy, który w latach 2011-2012 wyniósł średnio 213,3 dt/ha (103,3% wzorca) przy dobrym, prawie 52% udziale plonu suchej masy kolb i zawartości suchej masy w kolbach wynoszącej 54,3% (wzorzec - 54,1%).
 • jest to kolejna odmiana rodem z HR Smolice, obok znanych już odmian Vitras i Ułan, która może być uprawiana także z wykorzystaniem do produkcji biogazu,
 • zalecana obsada roślin do zbioru: 8 - 8,5/m2 na glebach słabszych, 9 - 9,5/m2 na lepszych stanowiskach glebowych.
Wilga - kukurydza

Wilga (FAO 180)

rok rejestracji 1998 – SMOLICE

 • Mieszaniec trójliniowy (TC), wyhodowany w Smolicach
 • Najwcześniejszy ze wszystkich mieszańców zarejestrowanych w Polsce
 • Łączy wczesność z wysokim potencjałem plonowania
 • Przeznaczony do uprawy na ziarno I CCM w całej Polsce, szczególnie w rejonach mniej korzystnych klimatycznie, także do uprawy na kiszonkę w strefie podgórskiej oraz na północy i północnym wschodzie Polski
 • Zalecany w sytuacjach gdy zachodzi potrzeba opóźnionego siewu, przesiewów lub po poplonach ozimych,
 • Bardzo dobra struktura kolby przy uprawie na CCM
 • Zalecana obsada: ziarno, CCM 8 - 8,5 roślin/m2, na kiszonkę 11 - 12 roślin/m2
 • Wysokość roślin: 220 cm


 


 

Cedro - kukurydza

Cedro (FAO 200)

rok rejestracji 2000 – SMOLICE

 • Wczesny mieszaniec trójliniowy (TC), wyhodowany w Smolicach
 • Przeznaczony przede wszystkim na ziarno w II i III rejonie uprawy kukurydzy oraz na CCM w rejonach mniej korzystnych klimatycznie / III rejon
 • Oficjalny wzorzec w grupie wczesnej na ziarno
 • W doświadczeniach COBORU na ziarno plonował na poziomie 103% wzorca przy wyższej o 1,2% zawartości suchej masy w ziarnie
 • Bardzo ważną cechą jest połączenie wczesności z wysokim plonowaniem
 • Bardzo dobra odporność na porażenie łodyg zgnilizną fuzaryjną
 • Duża odporność na wyleganie
 • Zalecany również do uprawy na kiszonkę w przypadku gdy zachodzi konieczność opóźnienia siewu a szczególnie w rejonach marginalnych uprawy kukurydzy
 • Zalecana obsada: ziarno, CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 11 – 11,5 roślin/m2
 • Wysokość roślin: 240 cm

 


 

RYWAL - (FAO 210)

rok rejestracji 2011 – SMOLICE

SMOLICKI ŁAMACZ KORELACJI

 • Wczesny mieszaniec trójliniowy (TC), ziarno typu semi-flint,
 • Badany w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2009/10 na ziarno plonował powyżej wzorca, przy niższej wilgotności ziarna w momencie zbioru o 3 punkty procentowe w stosunku do odmian wzorcowych,
 • Mniejsze od wzorca porażenie kolb przez grzyby z rodzaju Fusarium o 14%, a także mniejsze porażenie głownią guzowatą zarówno kolb jak i łodyg dopełniają zalet mieszańca,
 • Z uwagi na swoją wczesność, polecany także do uprawy na kiszonkę w warunkach opóźnionego terminu siewu, przyspieszonego terminu zbioru (siew ozimin, problemy z dzikami itd.), a także w najzimniejszych rejonach Polski północnej,
 • Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 10 roślin/m2 do zbioru.


 


 

Fido (FAO 210)

rok rejestracji 1999 – SMOLICE

 • Wczesny, plenny mieszaniec trójliniowy (TC) wyhodowany w Smolicach
 • Przeznaczony przede wszystkim na ziarno w II rejonie uprawy kukurydzy oraz na CCM na terenie całego kraju
 • W przypadku opóźnienia siewu i w rejonach marginalnych uprawy kukurydzy zalecany także do uprawy na kiszonkę z całych roślin
 • Wysokość roślin: 230 cm
 • Zalecana obsada: ziarno i CCM 8-8,5 roślin/m2, na kiszonkę 11-11,5 roślin/m2

 


 

Skarb - kukurydza

SKARB – nowość! (FAO 220)

rok rejestracji 2012 – SMOLICE

 • wczesna odmiana mieszańcowa, trójliniowa (TC), ziarno typu semi-flint,
 • odmiana z Katalogu Wspólnotowego (CCA), zarejestrowana w 2012 r. na Słowacji,
 • charakter uniwersalny – ziarno (dośw. rejestr. COBORU w 2009 r.; 118,8 dt/ha – 103,2% wzorca przy niższej o 0,5% zawartości wody w ziarnie) oraz wysokoenergetyczna kiszonka (dośw. rejestr. na Słowacji 2010-11; 176 dt/ha suchej masy z 51,1% udziału kolb)
 • zalecana na ziarno przede wszystkim w II i południowej części III regionu uprawy kukurydzy, a na wysokoenergetyczną kiszonkę w całym kraju, szczególnie w rejonach mniej korzystnych klimatycznie
 • bardzo dobry wczesny wigor, toleruje wczesne siewy i mniej zasobne stanowiska glebowe
 • dobra odporność na wyleganie i tolerancja na głownię guzowatą. Rośliny długo zachowują zieloność – typ stay-green
 • zalecana obsada: 8 roślin/m2 w uprawie na ziarno, na kiszonkę od 9,5 na słabszych do 11 roślin/m2 na dobrych stanowiskach glebowych

 


 

LOKATA - (FAO 220)

rok rejestracji 2011 – SMOLICE

ULOKUJ SWOJĄ KUKURYDZĘ NA PEWNEJ LOKACIE

 • Wczesny mieszaniec trójliniowy (TC), ziarno typu semi-flint,
 • W doświadczeniach rejestrowych na ziarno Lokata plonowała stabilnie powyżej wzorca w obu sezonach 2009/10. Potwierdziła w ten sposób wyniki doświadczeń wstępnych z 2008r., gdzie osiągnęła 1-sze miejsce w poszerzonej analizie genotypowo-środowiskowej promującej odmiany wiernie i stabilnie plonujące w zróżnicowanych środowiskach,
 • Mniejsze od wzorca porażenie kolb przez grzyby z rodzaju Fusarium a także głownię guzowatą,
 • Wyraźnie mniejsze uszkodzenia spowodowane żerowaniem omacnicy prosowianki może mieć związek z delikatnym omszeniem pochew liściowych tej odmiany,
 • Odmiana przydatna również do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę, szczególnie w północno-wschodnich rejonach kraju i na słabszych stanowiskach glebowych,
 • Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 10 roślin/m2 do zbioru.


 


 

Wiarus - kukurydza

Wiarus (FAO 220)

rok rejestracji 1999 – SMOLICE

 • Wczesny mieszaniec trójliniowy (TC) wyhodowany w Smolicach,
 • Mieszaniec o charakterze uniwersalnym, w uprawie na ziarno w I II rejonie, na CCM i kiszonkę w całym kraju
 • W doświadczeniach COBORU na ziarno plonował na poziomie 104% wzorca przy wyższej o 1,5% zawartosci suchej masy w ziarnie
 • W doświadczeniach na kiszonkę uzyskał najwyższy w grupie mieszańców wczesnych plon suchej masy ogółem (105%), suchej masy kolb (107%) oraz jednostek pokarmowych z ha (105%)
 • Dobra struktura kolby (wysoki udział zarna) zapewnia uzyskanie wysokiego i o dobrej jakości plonu przy uprawie na CCM
 • Rośliny dobrze ulistnione, zachowują zieloność do końca sezonu wegetacyjnego,
 • Wysokość roślin: 250 cm
 • Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 11 roślin/m2

 


 

Prosna (FAO 220)

rok rejestracji 1999 – SMOLICE

 • Wczesny mieszaniec trójliniowy (TC) wyhodowany w Smolicach
 • Przeznaczony na ziarno w I i II rejonie uprawy kukurydzy
 • Nr 1 w doswiadzenieach porejestrowych PZPK na ziarno w grupie wczesnej w 1999r.
 • Zalecany również na CCM i kiszonkę z całych roślin, szczególnie w rejonach mniej sprzyjających klimatycznie
 • Bardzo ważną cechą tego mieszańca jest dobra odporność na fuzaryjną zgniliznę łodyg, co w tej klasie wczesności ma szczególne znaczenie
 • Bardzo dobry wczesny wigor
 • Tolerancyjna na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne i duługo utrzymująca się zieloność liści i łodyg to dodatkowe zalety tego mieszańca
 • Wysokość roślin: 250 cm
 • Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 10-11 roślin/m2

 


 

Rataj - kukurydza

Rataj (FAO 220-230)

rok rejestracji 2010 – SMOLICE

 • Wczesny mieszaniec trójliniowy (TC), pod względem genetycznym zbliżony do odmiany Dumka,
 • Polecany do uprawy na ziarno i CCM oraz na wysokoenergetyczną kiszonkę praktycznie na terenie całego kraju,
 • Plon ziarna na poziomie, lub powyżej wzorca grupy wczesnej (średnio 106,6dt/ha w latach 2008-2009),
 • Dobry wigor w początkowym okresie wegetacji i wolniejsze zasychanie w okresie dojrzewania ziarna („stay-green”),
 • Mała podatność na głownię guzowatą kolb,
 • Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 10 roślin/m2 do zbioru.
 


 

Smolik - kukurydza

Smolik (FAO 220-230)

rok rejestracji 2010 – SMOLICE

 • Wczesny mieszaniec trójliniowy (TC),
 • Polecany do uprawy w rejonach produkcji suchego ziarna, także na wysokoenergetyczną kiszonkę na terenie całego kraju,
 • Plon ziarna powyżej wzorca grupy wczesnej (średnio 107,9dt/ha w latach 2008-2009),
 • Wolniejsze tempo zasychania liści w okresie dojrzewania ziarna („stay-green”),
 • Mała podatność na głownię guzowatą kukurydzy,
 • Zalecana obsada: na ziarno 8 roślin/m2, na kiszonkę od 9,5 na słabszych do 11 roślin/m2 na dobrych stanowiskach glebowych.


 


 

Jawor - kukurydza

Jawor (FAO 220 - 230)

rok rejestracji 2009 – SMOLICE

 • Wczesny mieszaniec trójliniowy (TC),
 • Polecany do uprawy na ziarno i CCM, szczególnie w II i płd. części III rejonu uprawy kukurydzy oraz na wysokoenergetyczną kiszonkę praktycznie na terenie całego kraju, a przede wszystkim na północy i płn. wschodzie,
 • W badaniach rejestrowych (grupa odmian wczesnych - lata 2007-2008) uzyskał 103% wzorca w uprawie na ziarno i CCM,
 • Szczególnie polecany do uprawy w rejonach o małej ilości opadów - w 2008 r. najwyższy średni plon - 105% wzorca w środowiskach o najmniejszych opadach w sezonie wegetacyjnym,
 • Wysoka tolerancja na głownię guzowatą kukurydzy - w latach 2007-2008 niższe od wzorca o 67% porażenie roślin,
 • Bardzo dobry wczesny wigor siewek i długo utrzymująca się zieloność całych roślin ("stay-green"),
 • Rośliny średnio wysokie (230-240cm), kolby długie cylindryczne, bardzo dobrze zaziarnione, ziarno typu "semident",
 • Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 9,5 - 10 roślin/m2 do zbioru.

 


 

SMOLAN - (FAO 230)

rok rejestracji 2011 – SMOLICE

KUKURYDZA WSZECHSTRONNIE UTALENTOWANA

 • Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC), ziarno typu semi-flint,
 • Badana w doświadczeniach rejestrowych zarówno na ziarno jak i na kiszonkę potwierdziła swój uniwersalny charakter użytkowania w obu sezonach 2009/10,
 • W doświadczeniach na kiszonkę uzyskała stabilne w latach plony na poziomie odmian wzorcowych,
 • W doświadczeniach na ziarno, w korzystniejszym klimatycznie sezonie 2009 plonowała powyżej odmian wzorcowych, uzyskując 11,58 ton suchego ziarna z hektara przy niższej o 4 punkty procentowe zawartości wody. W niekorzystnym klimatycznie sezonie 2010 plonowała na poziomie odmian wzorcowych - plon 9,05 ton suchego ziarna z hektara przy niższej o 2 punkty procentowe zawartości wody,
 • Odmiana zbliżona genetycznie do Lokaty, niemniej wyższa od niej a tym samym dająca większe plony świeżej masy z hektara. Smolan mniej od odmian wzorcowych ulegał porażeniu przez głownię guzowatą,
 • Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 10 roślin/m2 do zbioru.

 


 

Dumka - kukurydza

Dumka (FAO 230)

rok rejestracji 2008 – SMOLICE

 • Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC),
 • Odmiana o charakterze uniwersalnym, do uprawy na ziarno i CCM w I, II i południowej części III rejonu uprawy kukurydzy, oraz na wysokoenergetyczną kiszonkę praktycznie na terenie całego kraju,
 • Łączy wysoki potencjał plonowania z wczesnością. W badaniach rejestrowych (2006/2007) na ziarno w grupie odmian średniowczesnych plonowała na poziomie 101,6 % wzorca przy wyższej o 0,9 % zawartości suchej masy w ziarnie w czasie zbioru,
 • Bardzo dobry wczesny wigor siewek,
 • Dobra odporność na wyleganie korzeniowe i łodygowe, niskie porażenie fuzariozą łodygową - w 2007r. o 5%,
 • Dobra tolerancja na głownię guzowatą kukurydzy,
 • Rośliny wysokie (ok. 260 cm) z wyższym od wzorca natężeniem cechy utrzymania zieloności ("stay-green"), ziarno "semident",
 • Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin /m2, na kiszonkę 10 roślin /m2 do zbioru.

 


 

Glejt - kukurydza

Glejt (FAO 230)

rok rejestracji 2001 – SMOLICE

 • Wczesny mieszaniec trójliniowy zmodyfikowany (MTC), wyhodowany w Smolicach
 • Przeznaczony na ziarno głównie w II rejonie i płd. części III rejonu uprawy, dla I rejonu polecamy również na ziarno w sytuacjach gdy zachodzi konieczność opóźnienia siewu nawet do 15 maja, w III rejonie polecamy na kiszonkę
 • Stabilny w plonowaniu
 • Ważną zaletą jest połączenie wysokiego potencjału plonowania z wczesnością, dobrą odpornością na wyleganie i fuzariozę łodyg,
 • Zaletą jest bardzo dobry wczesny wigor siewek nawet w warunkach chłodnej wiosny oraz przystosowanie do uprawy na glebach słabszych
 • Rośliny dość wysokie typu "stay green", kolby średniej wielkości bardzo dobrze zaziarnione, ziarno pośrednie typu semident
 • Wysokość roślin: 260 cm
 • Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 11 roślin/m2

 


 

Reduta - kukurydza

Reduta (FAO 230)

rok rejestracji 2000 – SMOLICE

 • Wczesny mieszaniec trójliniowy (TC) wyhodowany we współpracy z niemiecką firmą Saaten Union
 • Mieszaniec o charakterze uniwersalnym, przeznaczony do uprawy na ziarno w I i II rejonie uprawy kukurydzy oraz na kiszonkę na terenie całego kraju
 • W doświadczeniach COBORU na ziarno plonował na poziomie 103% wzorca przy wyższej o 1,1% zawartości suchej masy w ziarnie
 • Rośliny dobrze ulistnione, zachowują zieloność do końca sezonu wegetacyjnego - typ "stay green"
 • Przy uprawie na ziarno, szczególnie w rejonach korzystnych klimatycznie zaleca się wykonanie zbioru do końca października
 • W doświadczeniach na kiszonkę mieszaniec uzyskał plon suchej masy 109% średniego plonu 3 wzorców
 • Bardzo dobry wczesny wigor, tolerancja na głownię i mała wrażliwość na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne to dodatkowe zalety mieszańca
 • Wysokość roślin: 250 cm
 • Zalecana obsada: na ziarno 8 roślin/m2, na kiszonkę 11 roślin/m2

 


 

Smolitop - kukurydza

Smolitop (FAO 230-240)

rok rejestracji 2010 – SMOLICE

 • Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC),
 • Polecany do uprawy na ziarno i CCM oraz na wysokoenergetyczną kiszonkę, szczególnie na północnym wschodzie kraju,
 • Plon ziarna powyżej wzorca grupy średnio-wczesnej (średnio 110,4dt/ha w latach 2008-2009),
 • Dobry wigor w początkowym okresie wegetacji i wolniejsze zasychanie w okresie dojrzewania ziarna („stay-green”),
 • Dobra zdrowotność roślin; mała podatność na fuzariozę łodyg i głownię guzowatą,
 • Zalecana obsada: na ziarno i CCM 7,5-8 roślin/m2, na kiszonkę 10-10,5 roślin/m2 do zbioru.
 


 

Bejm - kukurydza

Bejm (FAO 230 - 240)

rok rejestracji 2008 – SMOLICE

 • Średniowczesny mieszaniec pojedynczy (SC),
 • Odmiana o charakterze uniwersalnym, do uprawy na ziarno i CCM w I i II rejo nie uprawy kukurydzy oraz na wysokoenergetyczną kiszonkę praktycznie na terenie całego kraju,
 • Nr 1 w badaniach rejestrowych na ziarno w grupie odmian wczesnych: - w latach 2006 - 2007 - 108,4 % wzorca - w roku 2006 - 115,6 % wzorca
 • Bardzo dobry wynik uzyskany w 2006r. wskazuje na dobrą tolerancję odmiany na niekorzystne warunki klimatyczne i głownię guzowatą, która wystąpiła w tym roku ze szczególnym natężeniem,
 • Dobry wczesny wigor siewek,
 • Niższe od wzorca (w 2007r. aż o 5 %) porażenie fuzariozą łodygową,
 • Rośliny dość wysokie (ok. 240 cm), długo utrzymujące zieloność ("stay-green"), ziarno "semident",
 • Zalecana obsada: na ziarno i CCM - 8 roślin /m2, na kiszonkę 10 roślin /m2 do zbioru.
 • Zalecana obsada: na ziarno 8 roślin/m2, na kiszonkę 11 roślin/m2

 


 

Kresowiak - kukurydza

Kresowiak (FAO 240)

rok rejestracji 2009 – SMOLICE

 • Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC),
 • Przeznaczony do uprawy na kiszonkę w całym kraju,
 • Potwierdzona w badaniach COBORU bardzo dobra strawność kolb i całych roślin - szczególnie przydatny na kiszonkę w żywieniu wysoko wydajnych krów mlecznych,
 • Dobre przystosowanie odmiany do zróżnicowanych warunków glebowo - klimatycznych (w badaniach rejestrowych COBORU w latach 2006-2008 plonował stabilnie na poziomie wzorca),
 • Rośliny wysokie (ok. 270 cm), dobrze utrzymujące zieloność ("stay-green"), bardzo dobra tolerancja na głownię guzowatą kukurydzy,
 • Zalecana obsada: na stanowiskach słabszych 9 roślin/m2, a na dobrych 10 roślin/m2 do zbioru. 


 

Narew - kukurydza

Narew (FAO 240)

rok rejestracji 2008 – SMOLICE

 • Średniowczesny mieszaniec pojedynczy (SC),
 • Odmiana o charakterze uniwersalnym, do uprawy na ziarno i CCM w I i II rejonie uprawy kukurydzy oraz na kiszonkę w I, II i południowej części III rejonu,
 • Wysoki potencjał plonowania realizuje się zarówno w warunkach korzystnych (rok 2007), jak i skrajnie niekorzystnych (rok 2006). W badaniach rejestrowych na ziarno w grupie odmian średniowczesnych odmiana ta plonowała w obu latach na poziomie 102,6 % wzorca,
 • Bardzo dobry wczesny wigor siewek,
 • Dobra odporność na wyleganie korzeniowe i łodygowe, niższe od wzorca porażenie fuzariozą łodygową - w 2007r. o 5%,
 • Wysoka tolerancja na głownię guzowatą kukurydzy,
 • Rośliny dość wysokie (ok. 240 cm), ze średnim natężeniem cechy utrzymania zieloności ("stay-green"), ziarno "semident",
 • Zalecana obsada: na ziarno i CCM - 8 roślin /m2, na kiszonkę 10 roślin /m2 do zbioru.

 


 

Opoka - kukurydza

Opoka (FAO 240)

rok rejestracji 2006 – SMOLICE

 • Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC)
 • Polecany głównie do uprawy na kiszonkę na terenie całego kraju, za wyjątkiem północnej części III rejonu
 • Cechuje się dobrą strawnością kiszonki z całych roślin (cecha potwierdzona w badaniach rejestrowych COBORU)
 • W badaniach rejestrowych uzyskał 103,7% wzorca plonu świeżej masy
 • Plon ogólny suchej masy był wyższy większy o 1,1 %, gwarantuje to uzyskanie wysokiego plonu jednostek pokarmowych z ha (średnio o 110 jednostek powyżej wzorca) i wysokoenergetycznej kiszonki
 • Stabilny w plonowaniu w niekorzystnych pogodowo latach 2004-2005
 • Długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg („stay-green”) pozwala na wydłużony termin zbioru plantacji, przy zachowaniu właściwej zawartości suchej masy w całych roślinach
 • Zalecana obsada: na kiszonkę 10-11 roślin/m2

 


 

Lober - kukurydza

Lober (FAO 240)

rok rejestracji 2003 – SMOLICE

 • Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC), wyhodowany w Smolicach
 • Przeznaczony do uprawy na kiszonkę z całych roślin w I i II rejonie oraz w południowej części III rejonu uprawy
 • W doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2000 – 2003 uzyskał średnio 101,1 % plonu wzorca w suchej masie ogółem oraz 101,3 % w plonie suchej masy kolb (udział kolb w plonie ogólnym suchej masy wynosił 52,9%)
 • Wyniki doświadczeń wstępnych wskazują na przydatność także do uprawy na ziarno, szczególnie w II rejonie
 • Bardzo dobry wczesny wigor, dobra odporność na wyleganie, długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg („ typ stay-green”)
 • Wysokość roślin: 260 cm
 • Zalecana obsada: na ziarno 8 roślin/m2, na kiszonkę 10 roślin/m2


 


 

Nysa (FAO 240)

rok rejestracji 2002 – SMOLICE

 • Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC) wyhodowany w Smolicach
 • Przeznaczony do uprawy na ziarno w I i II rejonie. W doświadczeniach rejestrowych COBORU uzyskał 102% plonu wzorca przy podobnej zawartości suchej masy w ziarnie
 • Bardzo dobry wczesny wigor, dość dobra odporność na fuzariozę łodyg (+ 0,4% do wzorca) oraz długo utrzymująca się zieloność liści – typ „stay green”
 • Polecany również na energetyczną kiszonkę w I, II i południowej części III rejonu uprawy kukurydzy,
 • Wysokość roślin: 250 cm
 • Zalecana obsada: na ziarno 7,5-8 roślin/m2, na kiszonkę 10-11 roślin/m2

 


 

Bułat - kukurydza

Bułat (FAO 240)

rok rejestracji 2002 – SMOLICE

 • Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC) wyhodowany w Smolicach
 • Mieszaniec o charakterze uniwersalnym, w doświadczeniach rejestrowych COBORU na ziarno uzyskał plon ziarna 104% wzorca, a w doświadczeniach wstępnych na kiszonkę 115% plonu suchej masy ogółem w stosunku do odmian wzorcowych Graf, Greta i Magister, przy dobrej strukturze plonu. Polecany również do uprawy na CCM – plon 104% wzorca
 • Do uprawy na ziarno w I i II rejonie. W doświadczeniach rejestrowych COBORU wykazał nieznacznie wyższe od wzorca wyleganie roślin (+ 0,7%), w związku z tym zaleca się wykonanie zbioru w terminie optymalnym, tj. do końca października
 • Do uprawy na kiszonkę w I, II i południowej części III rejonu. Daje gwarancję uzyskania wysokoenergetycznej kiszonki dla wydajnych krów mlecznych
 • Tolerancyjny na chłody wiosenne, rośliny długo utrzymują zieloność – typ „stay-green”
 • Wysokość roślin: 260 cm
 • Zalecana obsada: ziarno i CCM 7,5-8 roślin/m2, kiszonka 10-11 roślin/m2

 


 

San - kukurydza

San (FAO 240) - Złoty medal POLAGRA-FARM 2001

rok rejestracji 1999 – SMOLICE

 • Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC) wyhodowany w Smolicach
 • Łączy zalety mieszańca ziarnowego, na CCM i kiszonkowego
 • Nr 1 w doswiadzenieach porejestrowych PZPK na kiszonkę w grupie wczesnej w 2000r.
 • Oficjalny wzorzec w grupie wczesnej mieszańców na kiszonkę
 • W doświadczeniach COBORU na ziarno uzyskał jeden z najwyższych plonów w grupie średniowczesnej (107% wzorca) przy wyższej o 1,1% zawartości suchej masy. W doświadczeniach na kiszonkę uzyskał wysokie plony suchej masy ogółem i suchej masy kolb (odpowiednio 103% i 105% wzorca)
 • Charakteryzuje się wysoką odpornością na fuzaryjną zgniliznę łodyg oraz na wyleganie korzeniowe
 • Dobry wczesny wigor, tolerancja na głownię oraz długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg uzupełniają zalety mieszańca
 • Wysokość roślin: 270 cm

 


 

Buran (FAO 240)

rok rejestracji 1990 – SMOLICE

 • Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC) wyhodowany w Smolicach
 • Przeznaczony przede wszystkim do uprawy na kiszonkę
 • Wysoki plon ogólny przy bardzo dużym udziale kolb - około 50%
 • Zachowuje zieloność łodyg w fazie dojrzałości kiszonkowej, tj. przy zawartości ok. 30% suchej masy całych roślin
 • Wysoki plon jednostek pokarmowych z hektara
 • Odporny na wyleganie łodygowe i korzeniowe
 • Wysokość roślin: 210 cm
 • Zalecana obsada: na kiszonkę 10-11 roślin/m2

 


 

Blask - kukurydza

Blask (FAO 240 - 250)

rok rejestracji 2002 – SMOLICE

 • Średniowczesny mieszaniec pojedynczy (SC) wyhodowany w Smolicach
 • Przeznaczony na ziarno i CCM w I i II rejonie uprawy kukurydzy
 • W doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2000-2001 uzyskał najwyższy plon ziarna w grupie mieszańców średniowczesnych – 106% wzorca, plonując stabilnie w różnych klimatycznie latach
 • Dobra odporność na wyleganie, niskie porażenie fuzariozą łodyg
 • Rośliny zielone do zbioru – typ „stay green”
 • Kolby grube, cylindryczne, dobrze zaziarnione, ziarno typu semi-dent
 • Dobra tolerancja na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne, niższe od przeciętnego porażenie omacnicą prosowianką
 • Wysokość roślin: 270 cm
 • Zalecana obsada: na ziarno ok. 8 roślin/m2

 


 

Wigo - kukurydza

Wigo (FAO 250)

rok rejestracji 2003 – SMOLICE

 • Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC), wyhodowany w Smolicach
 • Przeznaczony do uprawy na ziarno i CCM w I i II rejonie
 • W dośw. rejestrowych COBORU uzyskał plon 101 % wzorca, plonując stabilnie w różnych klimatycznie latach 2001-2002 - średni plon 105,4 dt/ha
 • Może być również uprawiany na kiszonkę z całych roślin
 • Dobry wczesny wigor, nawet w warunkach chłodnej wiosny
 • Rośliny typu „ stay-green” o dość dobrej odporności na fuzariozę łodyg, głownię i plamistość pochew liściowych
 • Wysokość roślin: 250 cm
 • Zalecana obsada: na ziarno i CCM ok. 8 roślin/m2, na kiszonkę 10 roślin/m2 


 

Vitras - kukurydza

Vitras (FAO 260)

rok rejestracji 2010 – SMOLICE

 • Średniopóźny mieszaniec trójliniowy (TC),
 • Przeznaczony do uprawy na kiszonkę w całym kraju, za wyjątkiem północnej części III rejonu uprawy kukurydzy, także jako substrat do produkcji biogazu- wydajność 9108 m3/ha na podstawie wyników dośw. rejestrowych w 2009 roku,
 • Odmiana o bardzo wysokich roślinach i bardzo dużym plonie ogólnym suchej masy (średnio 108,4% wzorca w latach 2008-2009),
 • Dobra strawność kolb potwierdzona w badaniach rejestrowych COBORU,
 • Bardzo dobra tolerancja kolb na głownię guzowatą kukurydzy,
 • Dobra tolerancja na chłody wiosenne umożliwia wczesny siew,
 • Zalecana obsada: od 9 na słabszych do 10 roślin/m2 na dobrych stanowiskach glebowych.


 


 

Bosman - kukurydza

Bosman (FAO 260)

rok rejestracji 2005 – SMOLICE

 • Mieszaniec pojedynczy (SC) na pograniczu grupy średniowczesnej i średniopóźnej, wyhodowany w Smolicach
 • Do uprawy na ziarno w I i południowej części II rejonu uprawy kukurydzy
 • Także do uprawy na kiszonkę z całych roślin w I i II rejonie
 • W doświadczeniach wstępnych w latach 2001-2002 plonował na poziomie 116,4 % średniego plonu ziarna odmian wzorcowych Cedro, Matilda i Etendard przy niższej o 1,3 % zawartości suchej masy w ziarnie
 • W doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2003-2004 plonował na poziomie odmiany Etendard – wzorca wczesności dla tej grupy odmian, przy wyższej o 1,5 % zawartości suchej masy w ziarnie
 • Dobra odporność na wyleganie, taka sama jak dla wzorca Etendard
 • Duże cylindryczne kolby, ziarno dość grube typu „semi-dent”
 • Rośliny wysokie (ok. 270 cm), bardzo dobrze ulistnione, liście i łodygi zachowują zieloność do końca wegetacji
 • Odmiana o charakterze intensywnym, wykazująca swój bardzo wysoki potencjał plonowania na lepszych stanowiskach glebowych
 • Wysokość roślin: 270 cm
 • Zalecana obsada: na ziarno ok. 7,5 roślin /m2, na kiszonkę 9 – 9,5 roślin /m2

 


 

Nimba - kukurydza

Nimba (FAO 260)

rok rejestracji 1996 – SMOLICE

 • Mieszaniec trójliniowy (TC) o wczesności na pograniczu mieszańców średniowczesnych i średniopóźnych, wyhodowany w Smolicach wspólnie z niemiecką frmą Saaten Union
 • Przeznaczony do uprawy na kiszonkę w całym kraju
 • Charakteryzuje się wysokim plonem zarówno świeżej , jak i suchej masy
 • Przewyższa również odmiany wzorcowe zawartością suchej masy w roślinach
 • Wysokość roślin: 250 cm
 • Zalecana obsada: na kiszonkę 10-12 roślin/m2


 


 

UŁAN - (FAO 270)

rok rejestracji 2011 – SMOLICE

ROŚNIE W GÓRĘ Z UŁAŃSKĄ FANTAZJĄ

 • Średniopóźny mieszaniec trójliniowy (TC), ziarno semi-dent,
 • Zdominował doświadczenia rejestrowe w sezonie 2009 w grupie średniopóźnej nie tylko wzrostem (średnio 311 cm wysokości w skali kraju), ale także plonem ogólnym suchej masy wynoszącym 24,1 t/ha (114,6% wzorca !),
 • Również w trudnym sezonie 2010 potwierdził swój potencjał, plonując o tonę suchej masy z hektara powyżej odmian wzorcowych. Imponujący plon ogólny idzie w parze z plonem suchej masy kolb, który był wyższy od wzorca o prawie 0,5 tony,
 • Doskonały surowiec dla biogazowni, wytwarza bardzo wysokie plony świeżej masy zarówno w sprzyjających jak i niekorzystnych sezonach (średnio 65.4 t/ha w skali kraju),
 • Podobnie jak zbliżoną genetycznie odmianę Vitras, Ułana można uprawiać na kiszonkę w całej Polsce, z wyjątkiem północnej części III rejonu uprawy kukurydzy,
 • Zalecana obsada: od 8 na słabszych do 10 roślin/m2 na dobrych stanowiskach glebowych.

 

ZAŁĄCZNIKI

Galeria

 • zd1m504 tytanit548 plonvit_zb_10l390 moddus-5-l774
 • hellasnet570 leonido_4760 delaro_5793 wirtuoz_5l987
 • pl_opty665 chw_duo352 fliz818
 • siarczan-magnezu-siedmiowodny-25-kg-worek392 agrosil-500-produkt255 hr_smolice521
dalej

Agromek
Koryczany 21, 42-439 Żarnowiec

tel.: 660 904 457 lub 668 529 347
e-mail: koryczany@sklep-agromek.pl

 • axial-komplet-pak-sygenta-2
 • gal1
Agromek - Koryczany, gmina Żarnowiec. Sklep ze środkami ochrony roślin, nawozami, materiałem siewnym. Zajmujemy się kompleksowym zaopatrywaniem rolnictwa w najnowsze rozwiązania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży rolniczej. Dzięki temu możecie Państwo liczyć na fachową pomoc oraz doradztwo.
Wersja mobilna
Ciekawostki

Największe gospodarstwo rolne w Polsce (niebędące spółdzielnią) należy do braci Romanowskich i liczy ...dalej

Zapytanie
Poleć stronę
 • zd2972
 • zd3910
 • opryskiwacz768